Kopstad Systems Logo Icon: Menu Icon: Close Icon: Arrow Quotation Mark

Vi skapar lösningar.

Vi på Kopstad Systems skapar e-tjänster för både företag såväl som vård och omsorg.

Läs mera om vår idé...

Smarta anpassningar

Våra system är skapade så att de kan användas helt intuitivt - utan någon manual.

Läs mera om våra lösningar...

Om oss

Vi utvecklar e-tjänster i nära samarbete med verksamheten.

Läs mera om oss...

1 2 3
Man borde ta itu med en lätt sak som om den vore svår och en svår sak som om den vore lätt.

- Baltasar Gracian

Vår idé

Om man ansluter människor till varandra och ger dem den moderna teknologins möjligheter att samarbeta och kommunicera kommer de att kunna ge bättre service till lägre pris.

Kopstad kopplar ihop samarbetande företag med varandra i samverkande processer enligt internationell standard för ledningssystem för kvalitet. Våra lösningar och metodik bygger på de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss under många års arbete på ledande företag.

Vi på Kopstad erbjuder Passet, ett ramverk för affärssystem med oöverträffad prestanda byggt på etablerad öppen standard.

Lösningar

Vårdpasset
Affärssystem för behandlingshem med inriktning på LSS-boende.
Orderpasset
Affärssystem för entreprenörer och serviceföretag.
Mäklarpasset
Affärssystem för fastighetsmäklare.
Leasingpasset
Affärssystem för management av leasingavtal.

Med Kopstads nyutvecklade tekniska plattform Passet ges möjligheten att utveckla komplexa applikationer samtidigt som enkelheten och den modulbaserade designen ger ökad säkerhet. I jämförelse med etablerade traditionella plattformar är därför våra lösningar både snabbare och kan tillhandahållas till lägre kostnad.

Fördelar för våra kunder

För våra kunder som använder Passet-baserade lösningar innebär det:

 • Lägre kostnader
 • Mera intuitivt gränssnitt tillgängligt för såväl datorer, mobiler och surfplattor
 • Enklare att utveckla nya tillämpningar

I Passet finns ytterligare tjänster som nås via API:er:

 • Epost och SMS
 • Web Services och REST för integration med andra system
 • E-utbildning för utveckling av kurser på nätet
Tekniker vi använder i Passet

Passet bygger på ett egenutvecklat ramverk för applikationer som bygger på en innovativ datamodell och principerna för ledningssystem för kvalitet (ISO 9000).

Den tekniska utvecklingen av klient-teknologier och den ökande datakraften i mobila enheter har gjort det möjligt att flytta en stor det av intelligensen av användargränssnittet från servern till klienten. Passet drar nytta av detta genom en mycket enklare och renodlad hantering av informationsflödet.

I Passet är all förändringshantering, test och produktionssättning helt igenom automatiserad.

Antalet tredjepartsverktyg och komponenter har begränsats till antal och bygger på Open Source.

Passet bygger för närvarande på dessa teknologier:

Serverapplikation
 • Java applikationskod
 • Tomcat applikationsserver
 • Postgre RDBM databas
 • JDBC drivrutin för Postgre
 • Apache Commons Logging
Klientapplikation
 • Standard HTML5 och CSS3
 • JavaScript
 • jQuery
 • Vue.js

Övriga s k sub-komponenter byggs från källkod vilket leder till hög nivå av kontroll och säkerhet.

Resultatet är en flexibel och säker miljö som erbjuder några enkla API:er för att snabbt kunna utveckla applikationer för olika verksamheter.

Om oss

Vi på Kopstad Systems är ett team som under lång tid samarbetat och utvecklat idér. Vi känner varandra väl och vårt samarbete har alltid kännetecknats av lojalitet och kamratskap.

Vi har under många år arbetat i olika befattningar på företag som Ericsson, Posten, SJ, Volvo, Amadeus och Airbus. Vi har arbetat som konsulter för b l a IBM, Telia och banker. Med molntjänster för drift och med öppna produkter och tjänster erbjuder vi kunskaper och värde för pengarna.

Vi arbetar nära verksamheten

Vi på Kopstad Systems har utvecklat affärssystem för specifika marknader i nära samarbete med verksamheten.

Samarbetet har resulterat i Passet – ett ramverk som realiserar generella verksamhetsprocesser som inkluderar anslutning till olika typer av informationsgivare, kvalitetssäkring och anpassade verksamhetsfunktioner.

Med Kopstad bygger vi system för smarta företag i olika verksamheter.

Kontakt

Namn Roll E-post Telefon
Kopstad Huvudkontakt E-post: info@kopstad.se Telefon: 08–628 27 00
Jan Rystedt Roll: VD, Systemutveckling E-post: jan@kopstad.se Telefon: 0700–91 66 00
Tomas Silfverberg Roll: Projektledning E-post: tomas@kopstad.se Telefon: 0707–46 08 61
Stefan Elf Roll: Systemutveckling E-post: stefan@kopstad.se Telefon: 0734–34 34 11
Isak Takkula Roll: Systemutveckling E-post: isak@kopstad.se Telefon: 0702–55 99 48
Eva Rystedt Roll: Support E-post: eva@kopstad.se Telefon: 0707–33 39 49
Katarina Larsson Roll: Support E-post: katarina@kopstad.se Telefon: 0730–9 43 10
Björn Bergström Roll: Juridik, ekonomi E-post: bjorn@kopstad.se Telefon: 0708–69 99 69
Johan Wigell Roll: Revisor E-post: johanw@kopstad.se Telefon: 0768–13 98 00